СБР ТЕРМАЛ - Варна
Специализирана болница за рехабилитация